Lương Vũ Sinh
  Kim Dung
  Cổ Long
  Ngọa Long Sinh
  Trần Thanh Vân
  Ưu Đàm Hoa
  Tác giả khác
  
  Mai Hoa Trang


Long Thần
 
Tác phẩm:Long Thần
Tác giả:Huỳnh Dị
Dịch giả:Vô Hoa
 
 LongThan.meb
Kích thước: 82kb
Số lần tải: 10068
 LongThan.lit
Kích thước: 91kb
Số lần tải: 10656
 
Tác phẩm này chưa có lời dẫn truyện, nếu huynh đệ tỉ muội có hảo tâm tặng Mai Hoa Trang một lời dẫn truyện cho tác phẩm này, xin đăng trong diễn đàn. Đa tạ!
 
Mục lục

Copyright © 2002 - 2005 Mai Hoa Trang
Powered by Khấp Liên Hoa. Maintained by Duong Qua